Comunicat de presă

Data: 09.11.2023

Comunicat de presă cu privire la finalizarea proiectului cu titlul

„Dezvoltarea durabilă a societății LORENTINA 2102 SRL prin investiții productive”

 

 

LORENTINA 2102 SRL, cu sediul in Str. Iancu Jianu, nr. 12, Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița, anunță finalizarea proiectului „Dezvoltarea durabilă a societății LORENTINA 2102 SRL prin investiții productive”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr.71/POC/411/AM/10.03.2023, codul SMIS: 160481.

Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa Prioritara 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliențe a economiei, Obiectiv Tematic – Promovarea reparării daunelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliențe a economiei, Prioritatea de investiții: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliențe a economiei, Obiectiv Specific: Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19, Acțiunea

4.1.1 Investiții în activități productive.

Autoritatea de Management: Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene (MIPE).

Valoarea totală a proiectului este de 1.063.869,40 lei, din care asistență financiară nerambursabilă este de 879.555,39 lei, iar 736.768,24 lei reprezintă valoarea acordată prin FEDR.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea poziției pe piață a societății LORENTINA 2102 SRL prin ameliorarea efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și a consecințelor sale la nivelul întreprinderii.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS. 1. Creșterea investițiilor in domeniul serviciilor de asistență medicală specializată prin dotarea societății LORENTINA 2102 SRL cu 5 echipamente și un sistem fotovoltaic.

OS. 2. Accelerarea procesului investițional prin valorificarea oportunității de accesare a fondurilor nerambursabile.

Rezultate obținute în urma implementării proiectului :

  1. 5 echipamente achiziționate; 1 sistem fotovoltaic achiziționat
  2. Proiect aprobat si implementat în conformitate cu cerințele POC 2014-2020, Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive

Data începerii proiectului: 10.03.2023

Data finalizării proiectului: 17.11.2023

Date de contact:

LORENTINA 2102 SRL, Adresa de implementare: Municipiul Târgoviște, Aleea MĂNĂSTIREA DEALU nr.7B, județul Dâmbovița.

Nume persoană de contact : DUȚĂ MARIUS-TUDOR, Funcție : Administrator, Telefon 0722155591, e-mail: lorentina2102@yahoo.com

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 „Competitivi împreună”